top of page
artmill future garden.png

Transformative Territories:
Mezidruhové útočiště.

Projekt.

Od jara 2024 se první fáze našeho projektu Kreativní Evropa, inspirovaného projektem Helen a Newtona Harrisonových Future Gardens, zaměří na regeneraci. Naším cílem je společnými silami vytvořit prostor pro mezidruhové útočiště, regenerativní a permakulturní praxe, jako jsou jedlé lesy, společenství rostlin a alternativní způsoby hospodaření s půdou, které budou přínosem pro místní faunu, flóru i komunitu. Tento prostor nám pomůže zkoumat a přizpůsobit se místním dopadům klimatických změn. Spíše než vnímat člověka jako dominantního, bude naše role správce, který zpochybňuje myšlenku lidské nadřazenosti nad jinými druhy.

Náš program se snaží podporovat porozumění a umožnit mezidruhové vztahy a připravit tak půdu pro budoucí soužití. Budeme se zabývat otázkami, jako je vymírání druhů a migrace rostlin. Na základě transformačních uměleckých postupů zkoumaných v rámci projektu Transformative Territories vytvoříme prostor, který bude podporovat holistické ozdravování lidských i nelidských druhů.

Od roku 2025 budeme nabízet programy, jako je náš workshop Queer Safe Space, vyzývat k účasti místní i mezinárodní komunitu a podporovat inkluzivitu.

Partneři.

Parti Poetique - Zone Sensible (Francie)

Tavros (Řecko)

Campo Adentro (Španělsko)

Instituto Terra e Memoria (Portugalsko)

COAL (Francie)

Centre des Politiques de la Terre (Francie)

Partneři.

První etapa projektu Inter-Species Refuge je součástí projektu Kreativní Evropa, který spolupracuje s předními evropskými hráči v oblasti umění, ekologie a území: Parti Poetique (Francie), Locus Athens (Řecko), Campo Adentro (ESP), IPT (Portugalsko), v rámci COAL (Francie) a ve spojení s institucionálními partnery a přidruženými vědci včetně francouzské laboratoře LADYSS-CNRS.

Publikace.

Databáze místních a migrujících jedlých druhů a léčivých rostlin.

Interaktivní online platforma s plánem místních mezidruhových útočišť.

 

Závěrečná knižní publikace sledující a definující transformační umělecké postupy, díla rezidentních umělců a studie klimatologů.

Akce a termíny.

Leden 2024:

Zahájení programu

Léto 2025:

workshop Queer Safe Space, zkoumání mezidruhové vztahovosti a možností uzdravení a soužití.
 

Podzim 2025: 

Závěrečná akce a výstava Transformative Territories, publikace materiálů z projektu.

'Future Gardens at ArtMill' od Barbary Benish

" Zahrady budoucnosti u ArtMillu v České republice zahrnují Harrisonovu iniciativu dalších zahrad "Postojů vyšší moci", plánovaných jako umělecké experimenty v oteplujícím se klimatu, "celonárodní návrh na spolutvorbu zemědělství, zdravé ornice a biodiverzity". Zařízení a areál ArtMill poskytují ideální prostředí, a to jak ze sociálního, vzdělávacího, tak i environmentálního hlediska, pro pěstování myšlenek o odolné ekologii půdy, vody a spolubydlení. Možná, že ve skutečnosti my, dvounozí tvorové, nepřežijeme, ale každopádně navrhujeme znovu zavést čtyřnohá kopytatá stvoření do zdejší krajiny, kde se potulovala po ionty před antroposkopickou likvidací lesního prostředí. "

Mezidruhové útočiště tvoří potravní les, který se nachází na okraji jednoho z největších monokulturních polí v oblasti, což poukazuje na nutnost hledání útočiště pro druhy na jejich cestě přes vyčerpanou zemědělskou poušť. Pro podporu biodiverzity budou vytvořeny živé ploty. Znovu se naučíme starobylým praktikám správy půdy a zadržování vody po vzoru keltského hospodaření s půdou, které tvoří centrum vzdělávacího místa ArtMill, otevřeného veřejnosti a propojeného s naším rezidenčním prostorem pro rezidenty "Houseboat".

Botanický výzkumný tým.

Botanický výzkumný tým pod vedením Natálie Kalné vytváří databázi současných místních jedlých druhů a léčivých rostlin tradičně používaných v tomto regionu. Ve spolupráci s vědci bude studie o způsobech jejich adaptace zveřejněna na veřejně přístupné online platformě a v knižní podobě. Tato studie pomůže při zkoumání a transformaci permakulturních postupů, agrolesnictví, vytváření potravinových lesů, revitalizačních, regeneračních a zalesňovacích projektů, které budou realizovat předpovědi adaptace druhů na klima a potřebu útočiště pro člověka - vytvoří plán pro adaptaci půdy a transformační umělecké postupy.

image5.png
image7.png
image4.png
image3.png

Zjistěte více.

bottom of page