FACILITIES

ARCHIVNÍ POKOJ

Cvičení

VNĚJŠÍ FIREPLACES

A BBQ OBLAST NA OBĚDY A SNACKY

Cvičení

PLAVÁNÍ A BOATING V JÍZDĚ

(13 Hektarů)

Cvičení

TEMNÁ MÍSTNOST

Cvičení

STUDIO SPACES

Cvičení

KOMUNÁLNÍ A SOUKROMÉ ŽIVÉ PROSTORY

Cvičení

ZELENINOVÉ, HERBOVÉ A KVĚTOVÉ ZAHRADY

Cvičení

LAKOVÁNÍ A 2D WORKSHOP V Mlýně

Cvičení

VÝSTAVNÍ PROSTOR V BARNOVÉ GALLERII

KNIHOVNA :

NAD 2000 KNIHY V ČESKÉ A ANGLICKY: LITERATURA, UMĚNÍ, HISTORIE, UDRŽITELNOST A ROZŠÍŘENÍ KATALOGŮ

Cvičení

VELKÁ VENKOVNÍ SOCHA ZAHRADA A WORKSPACE

Cvičení

FARMA

Cvičení

SEDMÉ RŮZNÉ INSTALAČNÍ IZBY

Cvičení

TANEČNÍ A PŘEDNÁŠKA S DŘEVĚNÝMI PODLAHAMI, DIVADELNÍM SEDADLEM, KALENDÁŘI (V STARÉM GRANÁŘI)

Cvičení

WORKSHOP

SVAŘOVACÍ STUDIO, KOVOVÝ OBCHOD a DŘEVĚNÝ

© 2020 by ArtDialog