top of page

Naše vize.

ArtMill je sídlem naší neziskové organizace ArtDialog. Naše centrum, které funguje jako alternativní kulturní prostor, je domovem aktivní komunity umělců, aktivistů, zemědělců, podnikatelů a kreativců, kteří spravují místní ekosystém. ArtMill umožňuje poslání ArtDialogu budovat kulturní diskurz prostřednictvím kreativity, výzkumu, širší veřejnosti, zážitkového učení a vzdělávání. Praktikujeme kulturu jako katalyzátor transformativní sociální změny a pracujeme v souladu a ve spolupráci s mnoha partnerskými organizacemi, abychom udrželi již existující a stále se rozrůstající síť center, družstev, komunit, farem a jednotlivců, kteří pracují na změně systémů útlaku a extrakce.

Naší vizí je rozšířit definici umění do širšího kulturního kontextu. Naše centrum podporuje kreativitu a její vrozené propojení s přírodním světem; místo, kde se setkává příroda a kultura, které je holistické, zážitkové, udržitelné a regenerační. Podporujeme vzdělávací prostředí založené na praxi, které vyrůstá z organizování zdola, filozofie a občanské společnosti, přírodních věd, umění a alternativních systémů organizace. Vycházíme z historie monumentálních společenských a politických změn ve střední Evropě v roce 1989, odkud naše organizace vzešla, a zavázáni k myšlence, že kultura "by měla být základním prostředkem udržitelnosti, být zdrojem smyslu a energie, pramenem tvořivosti a inovací...".

Naše poslání. 

Původní název Centrum pro udržitelnou kreativitu ArtMill jsme přejmenovali na Centrum pro regenerativní umění v návaznosti na současnou změnu paradigmatu od udržitelnosti k regeneraci v oblasti environmentální spravedlnosti a studií. Pracujeme na tom, abychom přenesli naléhavé environmentální a sociální problémy naší doby do hmatatelných uměleckých forem, které regenerují jak naše životní prostředí, tak i diskurz environmentálního umění a sociální praxe. Praktikujeme komunikaci založenou na naději a umělecké formy zaměřené na řešení, které inspirují, zapalují a zapojují širokou veřejnost. Hostíme tvůrce v každém slova smyslu, aby se k nám připojili v procesu oživování umělecké komunity po celém světě, prostřednictvím inspirování umělců modelem udržitelné a regenerativní sociální praxe.

Od naší zakladatelky.

Proč jezdit do středu Evropy, doprostřed pustiny? Protože vám nedovolíme zapnout si v noci u táboráku notebook. Na to je tu až příliš mnoho hvězd k pozorování a příběhů ke sdílení.

 

Protože ve velkých městech se dnes rodí děti, které nejenže dávají přednost cementu dětských hřišť před travnatými parky, ale dokonce se bojí zeleně pod nohama. Protože se stále častěji setkávám s dospělými, kteří se ptají: "Můžu odjet na letní tábor?". Protože když tvoříme, děláme z nehmotného hmatatelné; notu na klaksonu, elektřinu ze slunce, rýhu do sochy. Používáme druhou část mozku, tu která je intuitivní, emotivní a expresivní - to vše je pravděpodobně potřebné pro zdárnou budoucnost našeho druhu.

 

ArtMill je místo, kde se dá tvořit. Nemusí to být zrovna umění, ale ať už zde uděláte nebo si odnesete cokoli, mění to svět, molekulu po molekule. A o to se snažíme: udělat z planety bezpečné místo pro všechny a učit cestu udržitelnosti. Naše nezisková organizace ArtDialog přenáší filozofii ArtMill do světa prostřednictvím výstav, katalogů, akcí a workshopů. Přivádíme lidi a myšlenky zpět do našeho centra a mícháme je v zeleném prostředí, které zpochybňuje představu, že člověk musí být v metropoli, aby něco změnil.
 

 

BARBARA BENISH

Zakladatelka, ArtDialog

Náš tým.

Náš hlavní tým se střídá ve správě mlýna a jeho okolního ekosystému a schází se během naší rušné letní sezóny, aby hostil lidi z celého světa. Jsme komunita umělců, aktivistů, farmářů, designérů a systémových myslitelů, kteří všichni pracují na tom, aby pomohli vytvořit obyvatelný svět pro další generace lidí i nelidských druhů.

bottom of page